ตัวแทนจัดจำหน่ายรถยนต์

Email: supattra@premageautohaus.com
Tel: 0973309353
ประเภท: พาหนะ, ยานยนต์
บริษัท พรีเมจ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทน
จำหน่ายรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ ใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี เปิดให้บริการเมื่อเดือน มีนาคม 2019
ณ สำนักงานเลขที่ 28 ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้รองรับการเติบโต และเพียง
พอต่อการให้บริการแก่ลูกค้าจนถึงปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็น
ทางการแต่ผู้เดียวจาก บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์
(ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันคือ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนช
(ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เมอร์เซ
เดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการและจำหน่ายรถยนต์มือสอง
ภายใต้ชื่อ certifed อีกทั้งให้บริการตรวจเช็คสถาพรถ
ภายใต้ศูนย์บริการมาตรฐาน 2 สาขา รวม 15 ช่องช่อม ให
ดูแลพื้นที่ใน 4 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และ
นครศรีธรรมราช

ตำแหน่งงานว่าง

บัญชีและการเงิน
  1. สมุห์บัญชี (1) - Urgent

วิธีการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อเรา

ตัวแทนจัดจำหน่ายรถยนต์

28 หมู่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ติดต่อ: คุณสุพัตรา

Email: supattra@premageautohaus.com

Tel: 0973309353

Website: https://www.facebook.com/benzpremageautohaus