บริษัท คพอ น้ำทิพย์ จำกัด

Email: charuwan@beyondgraphics.net
Tel: 0818970516
ประเภท: โรงงาน, นิคม

ตำแหน่งงานว่าง

สวัสดิการ

ประกันสังคม แบบฟอร์ม วันหยุดนักขัตฤกษ์

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติทางอีเมล์ charuwan@beyondgraphics.net

ติดต่อเรา

บริษัท คพอ น้ำทิพย์ จำกัด

71/10 ม.5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ติดต่อ: จารุวรรณ

Email: charuwan@beyondgraphics.net

Tel: 0818970516

Fax: 076608488