โรงงานอุตสาหกรรมยางพารา

Email: ้hrd@vonbundit.com
Tel: 09950010535
ประเภท: โรงงาน, นิคม
ประกอบธุรกิจผลิตยางพาราส่งออก

ตำแหน่งงานว่าง

สวัสดิการ

1. เงินเดือน
2. ่วันหยุดประจำสัปดาห์
3. วันหยุดนักขัตฤกษ์
4. พักร้อน
5. ปรับเงินเดือนและตำแหน่งประจำปี
6. โบนัสประจำปี
7. สวัสดิการกองทุนทดแทน
8. ประกันชีวิต
ฯลฯ

วิธีการสมัคร

www.hrd@vonbundit.com

ติดต่อเรา

โรงงานอุตสาหกรรมยางพารา

50/5 ถนนโมารภัจจ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076-210027

ติดต่อ: Rachata

Email: ้hrd@vonbundit.com

Tel: 09950010535

Fax: 076210026

Website: www.vonbundit.com