Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach Resort

Tel: 076603699
ประเภท: โรงแรม, ที่พัก

สวัสดิการ

- สวัสดิการ
- เงินค่าบริการ (Service Charge)
- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ / วันหยุด 2 วัน
- วันหยุดประจำปี/ วันหยุดนักขัตฤกษ์
- อาหารในวันทำงาน
- เครื่องแบบพนักงาน/ ซักรีด
- บริการรถพนักงาน รับ-ส่ง
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนประกันสังคม / ค่าทำฟัน
- ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต
- คลีนิคของโรงแรม
- ของขวัญวันเกิด
- ส่วนลดค่าห้องพักและอาหารภายในเครือโรงแรม
- การฝึกอบรมพนักงาน/ การโยกย้ายภายในเครือโรงแรม
- เงินโบนัส
- กิจกรรมพิเศษต่างๆ

วิธีการสมัคร

สนใจสามารถสอบถามสมัครงานหรือส่งประวัติโดยย่อได้ที่ แผนกทรัพยาบุคคล
เวลารับสมัคร วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
(กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพและเตรียมเอกสารในการสมัครให้เรียบร้อย)

ติดต่อเรา

Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach Resort

81 Moo 3, Maikhao, Thalang, Phuket 83110

Tel: 076603699

Website: phuketmaikhaobeach.holidayinnresorts.com/th