CNP Water Supply Ltd.,Partnership

Email: nuttapatt@live.com
Tel: 0620750222
ประเภท: วิศวกร, ผู้รับเหมา
ออกแบบ - จำหน่าย - ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ - ระบบบำบัดน้ำเสีย และ จำหน่ายอุปกรณ์ประปา วาล์ว, วาล์วควบคุม, ตู้ควบคุมระบบการทำงาน, ปั๊มแรงดัน, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มเติมอากาศ, ปั๊มดับเพลิง และ อุปกรณ์ดับเพลิง, ท่อประปา (PVC, PP-R, HDPE, UPVC) และ อุปกรณ์
ตำแหน่ง

Office Admin (นครศรีธรรมราช)

รายละเอียด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ประสานงานและสนับสนุนการทำงานต่างๆ ของฝ่ายขาย
- รับโทรศัพท์ประสานงานลูกค้า และ ฝ่ายขาย
- ดำเนินการจัดทำเอกสารทางการขายต่างๆ เช่น รับ-ส่ง Email, Confirmation , ใบส่งของ , เอกสารการโอนย้ายสินค้า ฯลฯ
- ดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของ Stock สินค้าหน้าร้าน (ทั้งขาเข้า และออก) รวมถึงการบันทึกจำนวน Stock สินค้าหน้าร้านให้ถูกต้องอยู่เสมอ
- รับผิดชอบในส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Manager และ Sales
- ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในบริษัทฯ

คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- อายุ 25 - 40 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ และ มีความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร
- มีบุคลิกภาพดี, มีมุนษย์สัมพัธ์ดี, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- ป็นนักแก้ปัญหา, มีความตื่นตัว, ความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา ในการทำงาน
- ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว เป็นนักสื่อสารที่ดี
- มีความรับผิดชอบ, เรียนรู้ได้เร็ว และ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั้งโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิศและอีเมล
- สามารถสื่อสาร และ จัดทำเอกสาร ภาษาอังกฤษ ได้(พิจารณาพิเศษ)
แผนก:
ธุรการ
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
ณัฐพัชร์ ไทยจำนงค์
อีเมล์:
nuttapatt@live.com
เบอร์ติดต่อ:
0620750222
ลงประกาศเมื่อ:
24 ต.ค. 2563

สวัสดิการ

เงินเดือน, OT, เบี้ยขยัน, โบนัส, ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, ค่าที่พัก (ฝ่ายขาย และ ฝ่ายติดตั้ง), ค่านำมันรถยนต์ (ฝ่ายขาย และ ฝ่ายติดตั้ง)

วิธีการสมัคร

ติดต่อโดยตรง 062075022 หรือส่งประวัตการทำงานที่ Email : nuttapatt@live.com, nuttapatth@gmail.com

ติดต่อเรา

CNP Water Supply Ltd.,Partnership

74/23 ม.1/ โทร 0620750222

ติดต่อ: ณัฐพัชร์ ไทยจำนงค์

Email: nuttapatt@live.com

Tel: 0620750222