ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบออกอากาศ
  1. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบออกอากาศ (2)
ช่างติดตั้งอินเทอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวี
  1. ช่างติดตั้ง (2)
บริษัท ภูเก็ตคอนเน็ค จำกัด
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฎิบัติการเน็ตเวิร์ค
  1. เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบัติการเน็ตเวิร์ค (2)
ช่างติดตั้งอินเทอร์เน็ต
  1. ช่างติดตั้ง (2)
Delivery Hero
กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต