ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
09:54 น. | 21 ต.ค. 63ภูเก็ต
FreshlyDesign.com
รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
10:35 น. | 14 ต.ค. 63ภูเก็ต
Wongnai Media Co., Ltd.
พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
02:48 น. | 1 ต.ค. 63กรุงเทพมหานคร
บริษัท ภูเก็ตคอนเน็ค จำกัด
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ช่างติดตั้งอินเทอร์เน็ต
  1. ช่างติดตั้ง (1)
12:35 น. | 31 ก.ค. 63ภูเก็ต
บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
คนสวน
  1. คนสวน (1)
ช่างติดตั้งอินเทอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวี
  1. ช่างติดตั้ง (1)
12:34 น. | 31 ก.ค. 63ภูเก็ต
03:05 น. | 7 มี.ค. 63ภูเก็ต