ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
บริษัท ภูเก็ตคอนเน็ค จำกัด
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
Network และ IT
  1. IT Suppot (2)
บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด
ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบออกอากาศ
  1. เจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศ (1)
Network และ IT
  1. เจ้าหน้าที่ ์Network และ IT (2)
ช่างติดตั้งอินเทอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวี
  1. ช่างติดตั้ง (2)