ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
คอมพิวเตอร์
  1. Sale Project (1)
03:18 น. | 26 พ.ค. 63ภูเก็ต
ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
แผนกโฆษณา
  1. Advertising (1)
10:44 น. | 18 พ.ค. 63ภูเก็ต
TourSys Asia
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
PHP Programmer / Java Programmer
  1. PHP Programmer / Java Programmer (2)
Software Technical Sales
  1. Software Technical Sales (2)
09:33 น. | 28 ก.พ. 63ภูเก็ต
โลตัส เทคโนโลยี
กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
IT Support
  1. IT Support ประจำโรงแรม (2)
  2. IT Support (2)
พนักงานขายโครงการ, Project Sales Executive (ด่วน)
  1. พนักงานขายโครงการ, Project Sales Executive (ด่วน) (2)
ช่างปฏิบัติการ
  1. ช่างติดตั้ง (3)
10:08 น. | 6 ก.พ. 63ภูเก็ต