ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
สิทธิชัย อินเตอร์ กรุ๊ป
กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
บริษัท พร้อมเทคโนเซอร์วิส จำกัด
รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
หัวหน้าช่างเทคนิค
  1. หัวหน้าช่างเทคนิค (2)
ช่างเทคนิค
  1. ช่างเทคนิค (2)
ช่างแอร์
  1. ช่างแอร์ (2)
เจโต โฮม
เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต