ตำแหน่งงาน : ทั้งหมด
HeadStart International School Phuket
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
Buds International School Phuket
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
พนักงานขับรถ
  1. พนักงานขับรถ (2)
ครูสอนภาษาไทย
  1. ครูสอนภาษาไทย (1)
โรงเรียนอนุบาลเรนโบว์เทร้าส์
เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
Academic
  1. Teacher (1)
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ฝ่ายมัธยมศึกษา
  1. ครูคณิตศาสตร์ (1)
มูลนิธิ อานนี่ เพื่อการศึกษาศิลปะ
เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา
HeadStart Education Management
วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต